Fáilte go Gaelscoil Chill Mhantáin

Bunscoil Lán-Ghaelach is ea Gaelscoil Chill Mhantáin.  Is é an Foras Pátrúnachta pátrún na scoile. Bunaíodh Gaelscoil Chill Mhantáin i 1996 chun oideachas trí mheán na Gaeilge a sholáthar i gCill Mhantáin agus sa cheantar máguaird.  Ba í Gaelscoil Chill Mhantáin an chéad Ghaelscoil idirchreidmheach – le comhsprid Chaitliceach agus Phrotastúnach – sa tír.  Is scoil chomhoideachais í chomh maith.

 

Sa scoilbhliain 1996-7 bhí 40 dalta agus beirt oide sa scoil, anois tá breis is dhá chéad seachtó daltaí sa scoil agus tá 14 mhúinteoir lánaimseartha inti – príomhoide riaracháin, Seán Ó Briain, agus triúr mhúinteoir tacaíochta foghlama/acmhainne san áireamh.
Tá rúnaí lánaimseartha ag an scoil, beirt chúntóir um riachtanais speisialta, feighlí agus beirt ghlantóir páirt-aimseartha chomh maith.

 

Ar ndóigh is iad na daltaí na daoine is tábhachtaí i nGaelscoil Chill Mhantáin. Brúigh ar na cnaipí ar thaobh an leathanaigh seo chun níos mó eolais a fháil mar gheall ar ár scoil agus chun obair agus spraoi na ndaltaí a fheiceáil.

Táimid bogtha chuig ár bhfoirgneamh úrnua i Ráth Naoi anois. Is féidir leat na pleananna don scoil nua a fheiceáil cliceáil ar an nasc thall.

Nuacht Scoile

Tá obair agus spraoi na ndaltaí le feiceáil anseo.

 • Clárúchán Naíonáin Shóisearacha don scoilbhliain 2023-24

  Beidh Gaelscoil Chill Mhantáin ag clarú daltaí nua don rang Naíonáin Shóisearacha don scoilbhliain 2023-24 idir an 8ú Samhain agus an 28ú Samhain 2022. Is féidir ainm do pháiste a chlárú trí glaoch a chuir ar oifig na scoile ag......

  Léigh
 • Saol na Scoile

  Scoil Ghlas (Green Schools) Tá ár scoil cláraithe anois ins an tionscnamh seo ó An Taisce. Tá coiste glas láidir againn ar scoil le hionadaithe ó rang 3-6 air. Déanann said an-obair ag cinntiú go bhfuil bruscar á scaigeadh i......

  Léigh
 • Clós na Scoile

  Páistí na Gaelscoile ag spraoi cluichí mirlíní sa chlós. D’fhoghlaim siad na rialacha agus an foclóir a bhí de dhíth i gcomhair na cluichí....

  Léigh