Home-Page-Slider-600

Is iad na daltaí na daoine is tabhachtaí i nGaelscoil Chill Mhantáin

Home-Page-Slider-600-tiles
Home-Page-Slider-Music
Home-Page-Slider-Cairde-le-cheile
Home-Page-Slider-Art

Fáilte go Gaelscoil Chill Mhantáin

Bunscoil Lán-Ghaelach is ea Gaelscoil Chill Mhantáin.  Is é an Foras Pátrúnachta pátrún na scoile. Bunaíodh Gaelscoil Chill Mhantáin i 1996 chun oideachas trí mheán na Gaeilge a sholáthar i gCill Mhantáin agus sa cheantar máguaird.  Ba í Gaelscoil Chill Mhantáin an chéad Ghaelscoil idirchreidmheach – le comhsprid Chaitliceach agus Phrotastúnach – sa tír.  Is scoil chomhoideachais í chomh maith.

 

Sa scoilbhliain 1996-7 bhí 40 dalta agus beirt oide sa scoil, anois tá breis is dhá chéad seachtó daltaí sa scoil agus tá 14 mhúinteoir lánaimseartha inti – príomhoide riaracháin, Seán Ó Briain, agus triúr mhúinteoir tacaíochta foghlama/acmhainne san áireamh.
Tá rúnaí lánaimseartha ag an scoil, beirt chúntóir um riachtanais speisialta, feighlí agus beirt ghlantóir páirt-aimseartha chomh maith.

 

Ar ndóigh is iad na daltaí na daoine is tábhachtaí i nGaelscoil Chill Mhantáin. Brúigh ar na cnaipí ar thaobh an leathanaigh seo chun níos mó eolais a fháil mar gheall ar ár scoil agus chun obair agus spraoi na ndaltaí a fheiceáil.

Bhog muid go dtí Cill Mhantáin thar laetha saoire na Nollag – go dtí iarfhoirgneamh Phobalscoil na Mainistreach – an fad is a bheidh ár scoil nua á tógáil i Ráth Naoi. Is féidir leat na pleananna don scoil nua a fheiceáil ach cliceáil ar an nasc thíos.

Nuacht Scoile

Tá obair agus spraoi na ndaltaí le feiceáil anseo.

 • Díolachán Cácaí 2018

  Díolachán Cácaí 2018 D’éirigh go hiontach le Díolachán Cácaí Rang Genieve (Rang 4) agus Michelle (Rang 3)! Bhailíomar €932.88 do Barnardos!  ...

  Léigh
 • Ealaín Rang 5

  Fáilte go Rang 5, Múinteoir Alma. Bhí Rang 5 ag tógáil seomraí agus áiteanna speisialta. Anois tá siad ag iarraidh an ealaín a fhoilsiú díreach ón tseomra ranga. Bainigí taitneamh as!...

  Léigh
 • Ullmhúchán don Cóineartú

  Tá rang a sé ag ullmhú dá gCóineartú faoi láthair. Beidh Seirbhís an tSolais ar siúl ar an 10ú d’Aibreán agus an Cóineartú ar siúl an 19ú d’Aibreán....

  Léigh