Home-Page-Slider-600

Is iad na daltaí na daoine is tabhachtaí i nGaelscoil Chill Mhantáin

Home-Page-Slider-600-tiles
Home-Page-Slider-Music
Home-Page-Slider-Cairde-le-cheile
Home-Page-Slider-Art

Fáilte go Gaelscoil Chill Mhantáin

Bunscoil Lán-Ghaelach is ea Gaelscoil Chill Mhantáin.  Is é an Foras Pátrúnachta pátrún na scoile. Bunaíodh Gaelscoil Chill Mhantáin i 1996 chun oideachas trí mheán na Gaeilge a sholáthar i gCill Mhantáin agus sa cheantar máguaird.  Ba í Gaelscoil Chill Mhantáin an chéad Ghaelscoil idirchreidmheach – le comhsprid Chaitliceach agus Phrotastúnach – sa tír.  Is scoil chomhoideachais í chomh maith.

 

Sa scoilbhliain 1996-7 bhí 40 dalta agus beirt oide sa scoil, anois tá breis is dhá chéad seachtó daltaí sa scoil agus tá 14 mhúinteoir lánaimseartha inti – príomhoide riaracháin, Seán Ó Briain, agus triúr mhúinteoir tacaíochta foghlama/acmhainne san áireamh.
Tá rúnaí lánaimseartha ag an scoil, beirt chúntóir um riachtanais speisialta, feighlí agus beirt ghlantóir páirt-aimseartha chomh maith.

 

Ar ndóigh is iad na daltaí na daoine is tábhachtaí i nGaelscoil Chill Mhantáin. Brúigh ar na cnaipí ar thaobh an leathanaigh seo chun níos mó eolais a fháil mar gheall ar ár scoil agus chun obair agus spraoi na ndaltaí a fheiceáil.

Bhog muid go dtí Cill Mhantáin thar laetha saoire na Nollag – go dtí iarfhoirgneamh Phobalscoil na Mainistreach – an fad is a bheidh ár scoil nua á tógáil i Ráth Naoi. Is féidir leat na pleananna don scoil nua a fheiceáil ach cliceáil ar an nasc thíos.

Nuacht Scoile

Tá obair agus spraoi na ndaltaí le feiceáil anseo.

 • Glantóir ag Teastáil

  Glantóir ag teastáíl do Ghaelscoil Chill Mhantáín. Páirt aimseartha 2.30in – 7.30in Luan go hAoine. Litir iarratas, CV agus litreacha molta chuig an gCathaoirleach, Gaelscoil Chill Mhantáín, Sean Pobalscoil na Mainistreach, Chill Mhantáín, Co. Chill Mhantáín roimh Dé Luain 3ú......

  Léigh
 • Seachtain Clárúchán Eanáir 2017

  Clárúchán Naíónáin Shóisir Méan Fómhair 2017 Beidh seachtain clérúchán ag Gaelscoil Chill Mhantáin do na náíonáín shóisir atá le tosnú sa scoil i Méan ómhair 2017. Déanfar próiséisiú ar iarratais clárúcháín ón 09/01/17 go dtí an 13/01/17 idir 8.40rn agus......

  Léigh
 • Tuairisc Bhliantúil ón mBord Bainistíochta 2016

  Gaelscoil Chill Mhantáin Tuairisc Bhliantúil ón mBord Bainistíochta Sprid na Scoile Bunscoil Lán-Ghaelach is ea Gaelscoil Chill Mhantáin.  Is é An Foras Pátrúnachta pátrún na scoile. Bunaíodh Gaelscoil Chill Mhantáin i 1996 chun oideachas trí mheán na Gaeilge a sholáthar......

  Léigh