Home-Page-Slider-600

Is iad na daltaí na daoine is tabhachtaí i nGaelscoil Chill Mhantáin

Home-Page-Slider-600-tiles
Home-Page-Slider-Music
Home-Page-Slider-Cairde-le-cheile
Home-Page-Slider-Art

Fáilte go Gaelscoil Chill Mhantáin

Bunscoil Lán-Ghaelach is ea Gaelscoil Chill Mhantáin.  Is é an Foras Pátrúnachta pátrún na scoile. Bunaíodh Gaelscoil Chill Mhantáin i 1996 chun oideachas trí mheán na Gaeilge a sholáthar i gCill Mhantáin agus sa cheantar máguaird.  Ba í Gaelscoil Chill Mhantáin an chéad Ghaelscoil idirchreidmheach – le comhsprid Chaitliceach agus Phrotastúnach – sa tír.  Is scoil chomhoideachais í chomh maith.

 

Sa scoilbhliain 1996-7 bhí 40 dalta agus beirt oide sa scoil, anois tá breis is dhá chéad seachtó daltaí sa scoil agus tá 14 mhúinteoir lánaimseartha inti – príomhoide riaracháin, Seán Ó Briain, agus triúr mhúinteoir tacaíochta foghlama/acmhainne san áireamh.
Tá rúnaí lánaimseartha ag an scoil, beirt chúntóir um riachtanais speisialta, feighlí agus beirt ghlantóir páirt-aimseartha chomh maith.

 

Ar ndóigh is iad na daltaí na daoine is tábhachtaí i nGaelscoil Chill Mhantáin. Brúigh ar na cnaipí ar thaobh an leathanaigh seo chun níos mó eolais a fháil mar gheall ar ár scoil agus chun obair agus spraoi na ndaltaí a fheiceáil.

Táimid bogtha chuig ár bhfoirgneamh úrnua i Ráth Naoi anois. Is féidir leat na pleananna don scoil nua a fheiceáil cliceáil ar an nasc thall.

Nuacht Scoile

Tá obair agus spraoi na ndaltaí le feiceáil anseo.

 • Clárúchán Scoile

  Clárúchán Naíónáin Shóisir do Mhéan Fómhair 2021 Tosóidh Gaelscoil Chill Mhantáin ag clárú naíonáin shóisir, atá le tosnú sa scoil i Méan Fómhair 2021, ar an Laun 16/11/20. Déanfar próiséisiú ar iarratais clárúcháin ón 16/11/2020 go dtí an 18/12/2020 idir......

  Léigh
 • An Scoil Nua!

  Is mór an chúis áthais é dúinn a bheith istigh inár scoil nua anois. Ba bhóthair an fhada a bhí ann ó buníodh an scoil i 1996 ach tá an ceann scríbe sroichte againn faoi dheireadh. Ba mhaith linn ár......

  Léigh
 • Ealaín Rang 5

  Fáilte go Rang 5, Múinteoir Alma. Bhí Rang 5 ag tógáil seomraí agus áiteanna speisialta. Anois tá siad ag iarraidh an ealaín a fhoilsiú díreach ón tseomra ranga. Bainigí taitneamh as!...

  Léigh