Home-Page-Slider-600

Is iad na daltaí na daoine is tabhachtaí i nGaelscoil Chill Mhantáin

Home-Page-Slider-600-tiles
Home-Page-Slider-Music
Home-Page-Slider-Cairde-le-cheile
Home-Page-Slider-Art

Fáilte go Gaelscoil Chill Mhantáin

Bunscoil Lán-Ghaelach is ea Gaelscoil Chill Mhantáin.  Is é an Foras Pátrúnachta pátrún na scoile. Bunaíodh Gaelscoil Chill Mhantáin i 1996 chun oideachas trí mheán na Gaeilge a sholáthar i gCill Mhantáin agus sa cheantar máguaird.  Ba í Gaelscoil Chill Mhantáin an chéad Ghaelscoil idirchreidmheach – le comhsprid Chaitliceach agus Phrotastúnach – sa tír.  Is scoil chomhoideachais í chomh maith.

 

Sa scoilbhliain 1996-7 bhí 40 dalta agus beirt oide sa scoil, anois tá breis is dhá chéad seachtó daltaí sa scoil agus tá 14 mhúinteoir lánaimseartha inti – príomhoide riaracháin, Seán Ó Briain, agus triúr mhúinteoir tacaíochta foghlama/acmhainne san áireamh.
Tá rúnaí lánaimseartha ag an scoil, beirt chúntóir um riachtanais speisialta, feighlí agus beirt ghlantóir páirt-aimseartha chomh maith.

 

Ar ndóigh is iad na daltaí na daoine is tábhachtaí i nGaelscoil Chill Mhantáin. Brúigh ar na cnaipí ar thaobh an leathanaigh seo chun níos mó eolais a fháil mar gheall ar ár scoil agus chun obair agus spraoi na ndaltaí a fheiceáil.

Bhog muid go dtí Cill Mhantáin thar laetha saoire na Nollag – go dtí iarfhoirgneamh Phobalscoil na Mainistreach – an fad is a bheidh ár scoil nua á tógáil i Ráth Naoi. Is féidir leat na pleananna don scoil nua a fheiceáil ach cliceáil ar an nasc thíos.

Nuacht Scoile

Tá obair agus spraoi na ndaltaí le feiceáil anseo.

 • Seachtain Clárúcháin

  Clárúchán Naíonáin Shóisir Méan Fómhair 2020 Beidh seachtain clárúchán ag Gaelscoil Chill Mhantáin do na náíonáin shóisir atá le tosnú sa scoil i Méan Fómhair 2020. Déanfar próiséisiú ar iarratais clárúcháin ón Luan  13/01/2020 go dtí an Aoine 17/01/2020 idir......

  Léigh
 • Rang Fiona – Tá ár múinteoir imithe ar strae!

  Tá ár múinteoir imithe ón scoil. An bhfuil sí ag imirt camógaíochta nó i Hawaii nó ar eitleán le le Sherlock Gnomes? Bhí rang 2/3 ag obair go dian ar na scéalta seo.  Bain taitneamh as na scéaltaí seo (le......

  Léigh
 • Ceardlann ‘Bí ag Spraoi Liom’

  Buíochas mór leis an údar Sadhbh Devlin a tháinig ar chuairt chun na scoile i rith Seachtain na Gaeilge chun ceardlann a dhéanamh leis na bunranganna. Léigh sí a leabhar ‘Bí ag Spraoi Liom’ agus bhaineamar go léir an-sult as......

  Léigh