Tacaíocht

Nuacht – Tacaíocht

Cruinniú Bord Bainistíochta Aibreán 2021

Traenáil Caomhnú Páistí: Tá traenáil ar líne eagraithe do na baill bord ar an 17ú Beltaine Clúdóidh se na dualgaisí atá ar an mbord an DLP agu an fhoireann faoi na treorlínte nua. Foireann na scoile: Tá na figúirí d'fhostaíocht foirne don scoilbhliain...

Cruinniú BB Márta 2021

Cuntaisí na bliana: Ghlac an bhord bainistiochta leis na cuntaisí don scoilbhliain 2019/20 agus shínigh an cathaoirleaach iad. Beidh siad seolta ar aghaidh anois chuig an pártún agus an FFSU. Athoscailt na Scoile. Ba mhaith leis an mbord bainistíochta fáilte a chuir ar...

Cruinniú BB Eanáir 2021

Covid-19 agus an díonghlasáil: Tá an scoil dúnta arís ar feadh cúpla seachtain de bharr Covid-19. Tá plean curtha i bhfeidhm chun tacú leis an daltaí sa bhaile.Tacaíonn an bhord leis an bplean sin atá curtha i bhfeidhm ag an bhfoirea....

Board of Management Meeting January 2021

Covid-19 and school closures: The school finds itself closed again for a few weeks due to Covid-19. A plean as been put in place to assist the pupils at home. The board support the plan that the staff have put in...

Cruinniú BB Samhain 2020

Asláithreachhtaí Foirne i rith an Pandéim Covid-19: Tá an Bord Bainistíochta agus foireann na scoile ag obair ar phlean a chur le chéile sa chás go mbíonn slua den fhoireann as láthair ar aon lá amháin nó gur gá don scoil...

Cruinniú BB Deireadh Fómhair 2020

An Scoil Nua: D'oscail an scoil nua ar an 15u Deireadh Fómhair. Tá áthas ar gach duine a bheith istigh ann; ag sochrú isteach go maith agus ag dul i dtaithí ar na córais nua. Seolfadh fís den scoil nua amach...

Cruinniú BB Méan Fómhair 2020

Fáilte ar ais! Cuireann bord bainistiocha na Gaelscoile fáilte ar ais roimh gach éinne. Tá sé iontach go bhfuil daltaí na scole ar ais ag freastal ar an seomra ranga.Tá súil againn go mbeidh bliain iontach ag gach éinne agus go...

Cruinniú BB Lúnasa 2020

Athoscailt na Scoile: Bhuail Foireann bainistiochta na scoile agus foireann na scoile ar Webex le plean Covid-19 i leith athoscailt na scoile go sábhailte a thabhaart chun críche. Cuireadh é sin ós comhair an bhord le plé. Bhí athraithe ann ón...

Cruinniú BB Iúil 2020

An Polasaí Iontrála: Tháinig an polasaí Iontrála ar ais ón bhForas Pátrúnachta faofa. Tá siad sasta leis agus beidh sé áchur ar an suíomh idirlín scoile agus ag teacht i bhfeidhm don scoilbhliain 2020/21. Athoscailt na scoile: Tá an fhoireann ag obair ar...