Tacaíocht

Nuacht – Tacaíocht

Saol na Scoile

Scoil Ghlas (Green Schools) Tá ár scoil cláraithe anois ins an tionscnamh seo ó An Taisce. Tá coiste glas láidir againn ar scoil le hionadaithe ó rang 3-6 air. Déanann said an-obair ag cinntiú go bhfuil bruscar á scaigeadh i gceart. Táimid...

Clós na Scoile

Páistí na Gaelscoile ag spraoi cluichí mirlíní sa chlós. D'fhoghlaim siad na rialacha agus an foclóir a bhí de dhíth i gcomhair na cluichí. ...

Comórtas na Nollag

Comhghairdeachas le gach éinne a ghlac páirt sa chomórtas maisiúcháin Nollag sa chéad théarma. Dúirt Cumann na dTuismitheoirí go raibh an caighdeán an-ard agus bhí sé an-deacair buaiteoirí a roghnú. Bhuaigh Saoirse ó Rang na Naíonáin (Susan), Alfie ó Rang...

An Nollaig

Tá'n Nollaig ag druidim linn! Seo chugaibh Padlet ó COGG le roinnt áiseanna Nollag. Bainigí taitneamh as!   https://padlet.com/maire8/mtm1qn9nrk06br83   Nollaig Shona!    ...

Cruinniú Bord Bainstíochta Samhain 2021

Covid-19: Phlé an Bhord Bainistíochta an súiomh maidir leis an ráta scaipeadh Covid-19 sa scoil agus sa phobal i gcoitianta i measc ardú buairte sa phobal scoile. Tá an Bhord chun litir a eisiúint chuig tuismtheoirí leis na treorlínte is deanaí...

Cruinniú Bord Bainistíochta Deireadh Fómhair 2021

Cúram an fhoirgnimh Scoile Nua: Phlé an Bhord Bainistiochta nithe éagsúla de churam an fhoirgneamh nua. Tosóidh obair ar an liosta snag bliana go luath agus tá cúpla rud beag tar éis teacht chun chinn. Beidh conradh nua le haontú maidir...

Cruinniú Bord Bainistíochta Méan Fómhair 2021

Fáilte Ar Ais: Ba mhaith leis an mBord Bainistiochta gach duine a fháíltiú ar ais don scoilbhliain nua ach go h-áirithe na daltaí agus tuismitheoirí nua ar fad. Tá súil againn go mbeidh bliain maith ag gach éinne. Tá an vireas...

Cruinniú Bord Bainistíochta Meitheamh 2021

Bhí bliain deacair agus gnóthach againn arís i mbliana leis an bPandéim Covid-19 agus an bogadh go dtí an forigneamh scoile nua. Ba mhaith leis an mBord Bainistíochta a mbúiochas a ghabhail le Seán agus an fhoireann uilig as ucht...

Cruinniú Bord Bainistíochta Aibreán 2021

Traenáil Caomhnú Páistí: Tá traenáil ar líne eagraithe do na baill bord ar an 17ú Beltaine Clúdóidh se na dualgaisí atá ar an mbord an DLP agu an fhoireann faoi na treorlínte nua. Foireann na scoile: Tá na figúirí d'fhostaíocht foirne don scoilbhliain...