Tacaíocht

Nuacht – Tacaíocht

Cruinniú Bord Bainistíochta Méan Fómhair 2017

Ba mhaith le Bord Bainistíochta failte a chur roimh gach éinne ar ais ar scoil tar éis laethanta saoire an t-samhraidh. Ba mhaith linn ach go háirithe fáilte a chur roimh dhaltaí nua na naíonáin shóisir. Ba mhaith linn freisin fáilte a chur roimh an...

Cruinniú Bord Bainistíochta Meitheamh 2017

Ba mhaith leis an mBord Bainistíochta a mbuíochas a ghabháil leis an bhfoireann scoile ar fad as ucht na h-0ibre ar fad a rinneadar ar son daltaí na scoile i rith na bliana. Bhí an t-uafás gníomhachtaí eagraithe ag an bhfoireann scoile i rith na...

Glantóir ag Teastáil

Glantóir ag teastáíl do Ghaelscoil Chill Mhantáín. Páirt aimseartha 2.30in - 7.30in Luan go hAoine. Litir iarratas, CV agus litreacha molta chuig an gCathaoirleach, Gaelscoil Chill Mhantáín, Sean Pobalscoil na Mainistreach, Chill Mhantáín, Co. Chill Mhantáín roimh Dé Luain 3ú Iúil. Beidh ar an iarrthóir rathúíl dul faoi phróiséis...

Cruinniú Bord Bainistíochta Bealtaine 2017

Chomhghairdeas leis an scoil as ucht an méid is mó airgid sa tír a bhailiú d'Amnesty tríd na braísléidí cáirdeas a cheannach. Bhailigh an scoil €990 agus tá an CEO d'Amnesty Colm O' Gorman ag teacht chuig na scoile Dé Luan 26ú Meitheamh chun duais...

Cruinniú Bord Bainistíochta Márta 2017

Ba mhaith leis an mBord Bainistíochta comhghairdeas a ghabháíl le múínteoirí Aislinn, Aaron agus Rang a Sé as an gceoldráma iontach "Mathilda The Musical in 20 minutes" a chuireadar ar siúl dúínn agus as ucht a bheith ainmnithe ar an ngearrliosta scoileanna sa chómórtas Amharclann...

Cruinniú Bord Bainistíochta 14/02/17

Chuir daltaí Rang a 6 an ceoldráma "Matilda" ar siúl sa halla ar an Luan 13/02/17 agus bhí sé ar fheabhas. Buíochas mór do dhaltaí rang a 6 agu múínteoirí Aislinn, Aaron, Susan agus Fiona as ucht an ullmhúcháin ar fad a dhéanamh. Ghlac daltáí na...

Cruinniú BB 17/01/17 Rinne an bhord bainistíochta athbhreithniú ar an mbeartas Clárúcháin. Beidh lá inséirbhíse ag an bhfoireann múinteoireachta ar an Mháírt 31ú Eanáír don Churaclam Teanga Nua. Beidh an scoil dúnta ar an lá sin. Ba mhaith leis an mbord a mbuíochas a ghabháíl leis an bhfoireann...

Seachtain Clárúchán Eanáir 2017

Clárúchán Naíónáin Shóisir Méan Fómhair 2017 Beidh seachtain clérúchán ag Gaelscoil Chill Mhantáin do na náíonáín shóisir atá le tosnú sa scoil i Méan ómhair 2017. Déanfar próiséisiú ar iarratais clárúcháín ón 09/01/17 go dtí an 13/01/17 idir 8.40rn agus 3.00in gach lá. Le do thóil tóg teastas...

Tuairisc Bhliantúil ón mBord Bainistíochta 2016

Gaelscoil Chill Mhantáin Tuairisc Bhliantúil ón mBord Bainistíochta Sprid na Scoile Bunscoil Lán-Ghaelach is ea Gaelscoil Chill Mhantáin.  Is é An Foras Pátrúnachta pátrún na scoile. Bunaíodh Gaelscoil Chill Mhantáin i 1996 chun oideachas trí mheán na Gaeilge a sholáthar i gCill Mhantáin agus sa cheantar máguaird. Ba í...

Suirbhé Mata

Buíochas mór leis na tuistí agus na páistí a líon isteach na suirbhéanna Mata le déanaí. Beidh muid ag féachaint ar na torthaí agus na tuairimí ó na suirbhéanna agus ar na bealaí is fearr chun cabhrú le tuistí agus páistí chun teanga na Matamaitice...