Tacaíocht

Nuacht – Tacaíocht

Clárúcháin don Rang Naíonáin Shóisearacha 2024-25

Beidh Gaelscoil Chill Mhantáin ag clárú daltaí nua don Rang Naíonáin Shóisearacha don scoilbhliain 2024-25 idir an Luan 23ú Deireadh Fómhair agus an Luan 20ú Samhain 2023. Is féidir ainm do pháiste a chlárú trí an fhoirm iarratais a íoslódáíl...

Scoil Ghlas/Green Schools

Scoil Ghlas/Green Schools: Green-Schools – Working together for a sustainable future (greenschoolsireland.org) Tá Gaelscoil Chill Mhantáin cláraithe leis an bhfeachtas ‘Scoileanna Glasa’ agus tá muintir na scoile ag obair le chéile chun Brat Ghlas a fháil. Faoi láthair, táimid ag obair ar...

An Brat Ómra

https://www.pieta.ie/how-we-can-help/prevention-programmes/amber-flag-initiative/ Táimid ag freastail ar mheabharshláinte na scoile agus ag iarraidh an brat ómra a fháil. ...

An Brat Gorm

https://activeschoolflag.ie/ Táimid ag obair le chéile mar scoil chun an brat gorm a fháil. Go n-éirí linn! ...

Ceol & Rince Gaelach na Scoile

Tá teagaisc nua ceoil agus oiliúint chluas churtha i bhfeidhm sa scoil. Bíonn deis agus fáilte roimh gach páiste páirt a ghlacadh i gcór na scoile (rang 3-6) gach Céadaoin ó 13:30-14:00 le Múinteoir Alma. Bíonn deis agus fáilte roimh...

Lá Oscailt na Scoile

Beidh lá oscailt oifigiúil na scoile ar an 29-03-23. Beidh lá oscailt poiblí ar an 25-03-23. ...

Saol na Scoile

Scoil Ghlas (Green Schools) Tá ár scoil cláraithe anois ins an tionscnamh seo ó An Taisce. Tá coiste glas láidir againn ar scoil le hionadaithe ó rang 3-6 air. Déanann said an-obair ag cinntiú go bhfuil bruscar á scaigeadh i gceart. Táimid...

Cruinniú Bord Bainstíochta Samhain 2021

Covid-19: Phlé an Bhord Bainistíochta an súiomh maidir leis an ráta scaipeadh Covid-19 sa scoil agus sa phobal i gcoitianta i measc ardú buairte sa phobal scoile. Tá an Bhord chun litir a eisiúint chuig tuismtheoirí leis na treorlínte is deanaí...

Cruinniú Bord Bainistíochta Deireadh Fómhair 2021

Cúram an fhoirgnimh Scoile Nua: Phlé an Bhord Bainistiochta nithe éagsúla de churam an fhoirgneamh nua. Tosóidh obair ar an liosta snag bliana go luath agus tá cúpla rud beag tar éis teacht chun chinn. Beidh conradh nua le haontú maidir...

Cruinniú Bord Bainistíochta Méan Fómhair 2021

Fáilte Ar Ais: Ba mhaith leis an mBord Bainistiochta gach duine a fháíltiú ar ais don scoilbhliain nua ach go h-áirithe na daltaí agus tuismitheoirí nua ar fad. Tá súil againn go mbeidh bliain maith ag gach éinne. Tá an vireas...