Rang 5

Nuacht – Rang 5

Tá obair agus spraoi na ndaltaí le feiceáil anseo.

Rang Genieve – Tearma a 2

Tá rang a 5 ag obair ar thionscnamh eolaíochta faoi láthair agus ar structúr 3D a thógail don tseachtain innealltóireacta, atá ag teacht ag deireadh na míosa idir 28/2-5/3.   Chomh maith le sin, bhí díolacháin cacaí ag rang a 4 & 5 roimh Nollag. D'éirigh linn...

Rang Nóirín – Tearma a 2

Idir an comórtas "Scríobh Leabhar," ealaín, canadh agus cispheil, bhí rang 5/6 ana ghnóthach an téarma seo. Chuireamar sár iarracht isteach sa comórtas "Scríobh Leabhar". Tá na scéalta a scríobhamar ar fheabhas ar fad. Rinneamar tíleanna cré san ealaín agus d'éirigh go hiontach linn -...

Nuacht Shamhna – Rang Genieve

Tá rang a cúig ag obair go dian i mbliana. Bhí ceachtanna snámha againn agus shiúileamar go dtí an linn snámha gach Mháirt. Le haghaidh Seachtain Matamaitice tháinig cuairteoir isteach agus labhair sé linn faoi Mata sa Timpeallacht agus bhaineamar an taitneamh as. Go raibh...