Obair Scoile

Astronomy Ireland

Tháinig an réalteolaí David Moore ar chuairt chugainn le déanaí. Labhair sé linn faoi spás agus na plainéid ar fad. D’inis sé dúinn faoin obair go léir atá déanta in Éirinn ar son réalteolaíochta. Bhaineamar go léir an-taitneamh as!...

Read More

Seachtain Cairdeas

Bhí Seachtain Cairdeas ar siúl sa scoil ar fad, idir  7ú- 14ú Feabhra. Bhíomar ag céiliuradh sa rang agus cheannaíomar bráisléad cairdeas dá chéile. San Iomlán, le chéile  fuaireamar €832 ar son Amnesty Ireland. Cairde le chéile!  ...

Read More

Comhghairdeas

Comhghairdeas leis an dá fhoireann a ghlac páirt sa chómórtas Tráth na gCeist in Óstán an Grand I mí Eanáír. Bhuaigh an Foireann Sinsireach agus tháinig an foireann soisireach sa triú h-áit. Chuaigh an foireann soisireach ar aghaidh go dtí...

Read More

Foireann Tráth na gCeist

Bhí dhá fhoireann againn i gcoir thráth na gceist 'Credit Union Schools quiz' ar an 29/1/16. D'éirigh go hiontach leo ar an oíche sa Ghrand. Bhuaigh an fhoireann sinsearach an chéad duais agus anois tá siad ag dul ar aghaidh...

Read More

Foirne Iománaíochta/Camógaíochta na Scoile

Tá traenáil camógaíochta agus iománaíochta faoi lán-sheol anois. Tá na cailíní agus buachaillí ag déanamh a seacht ndícheall agus tá Múinteoir Fiona an-sásta leis an dul chun cinn atá déanta acu go dtí seo. D’éirigh leo camán Múinteoir Fiona a...

Read More

Cómóradh 1916 (Ar lean)

Mar chuid den chlár Comóradh Céad Bliain chun Éirí Amach 1916 a chómóradh, tá Óglaigh na hÉireann ag bronnadh brat na hÉireann agus cóip den Fhorógra ar gach scoil sa tír. Tháinig Óglaigh na hÉireann isteach go dtí ár scoil...

Read More

Seachtain Matamaitice 2015

Ghlac an scoil iomlán páirt i ‘Seachtain Matamaitice’ idir an 12ú agus an 16ú Deireadh Fómhair 2015. Bhí an-obair déanta ag gach rang – maith sibh! Tháinig cuairteoir, Fergus Clune, chun cainte linn mar gheall ar an Mata timpeall orainn....

Read More