Obair Scoile

Clárúchán Scoile

Clárúchán Naíónáin Shóisir do Mhéan Fómhair 2021 Tosóidh Gaelscoil Chill Mhantáin ag clárú naíonáin shóisir, atá le tosnú sa scoil i Méan Fómhair 2021, ar an Laun 16/11/20. Déanfar próiséisiú ar iarratais clárúcháin ón 16/11/2020 go dtí an 18/12/2020 idir 8.40rn agus 3.00in gach lá. Eisófar áiteanna...

Read More

An Scoil Nua!

Is mór an chúis áthais é dúinn a bheith istigh inár scoil nua anois. Ba bhóthair an fhada a bhí ann ó buníodh an scoil i 1996 ach tá an ceann scríbe sroichte againn faoi dheireadh. Ba mhaith linn ár mbuíochas a ghabháil le gach...

Read More

Ealaín Rang 5

Fáilte go Rang 5, Múinteoir Alma. Bhí Rang 5 ag tógáil seomraí agus áiteanna speisialta. Anois tá siad ag iarraidh an ealaín a fhoilsiú díreach ón tseomra ranga. Bainigí taitneamh as! ...

Read More

Seachtain Clárúchán Eanáir 2017

Clárúchán Naíónáin Shóisir Méan Fómhair 2017 Beidh seachtain clérúchán ag Gaelscoil Chill Mhantáin do na náíonáín shóisir atá le tosnú sa scoil i Méan ómhair 2017. Déanfar próiséisiú ar iarratais clárúcháín ón 09/01/17 go dtí an 13/01/17 idir 8.40rn agus 3.00in gach lá. Le do thóil tóg teastas...

Read More

Tuairisc Bhliantúil ón mBord Bainistíochta 2016

Gaelscoil Chill Mhantáin Tuairisc Bhliantúil ón mBord Bainistíochta Sprid na Scoile Bunscoil Lán-Ghaelach is ea Gaelscoil Chill Mhantáin.  Is é An Foras Pátrúnachta pátrún na scoile. Bunaíodh Gaelscoil Chill Mhantáin i 1996 chun oideachas trí mheán na Gaeilge a sholáthar i gCill Mhantáin agus sa cheantar máguaird. Ba í...

Read More

Suirbhé Mata

Buíochas mór leis na tuistí agus na páistí a líon isteach na suirbhéanna Mata le déanaí. Beidh muid ag féachaint ar na torthaí agus na tuairimí ó na suirbhéanna agus ar na bealaí is fearr chun cabhrú le tuistí agus páistí chun teanga na Matamaitice...

Read More

Comórtas Scileanna Iománaíochta/Camógaíochta

Chuaigh Criostóir, Cian, Erin agus Saoirse chuig Brí Chualann le déanaí chun páirt a ghlacadh sa chomórtas scileanna le Cumann na mBunscol.  Bhí orthu trí scileanna difriúla a dhéanamh agus d’éirigh go maith leis an gceathar acu ann.  Táimid fíor-bhródúil astu agus is léir go...

Read More

Seachtain na Gaeilge

Bhí Seachtain na Gaeilge ar siúl ón 1d – 17ú de Mhárta i mbliana. Rinne daltaí ar fud na scoile gníomhaíochtaí difriúla chun an Ghaeilge a chéiliúradh – idir póstaeir, amhráin, rannta agus cluichí éagsúla. Táimid an-bhródúil as an Ghaeilge agus táimid ag déanamh iarracht...

Read More

Astronomy Ireland

Tháinig an réalteolaí David Moore ar chuairt chugainn le déanaí. Labhair sé linn faoi spás agus na plainéid ar fad. D’inis sé dúinn faoin obair go léir atá déanta in Éirinn ar son réalteolaíochta. Bhaineamar go léir an-taitneamh as!...

Read More

Seachtain Cairdeas

Bhí Seachtain Cairdeas ar siúl sa scoil ar fad, idir  7ú- 14ú Feabhra. Bhíomar ag céiliuradh sa rang agus cheannaíomar bráisléad cairdeas dá chéile. San Iomlán, le chéile  fuaireamar €832 ar son Amnesty Ireland. Cairde le chéile!  ...

Read More

Comhghairdeas

Comhghairdeas leis an dá fhoireann a ghlac páirt sa chómórtas Tráth na gCeist in Óstán an Grand I mí Eanáír. Bhuaigh an Foireann Sinsireach agus tháinig an foireann soisireach sa triú h-áit. Chuaigh an foireann soisireach ar aghaidh go dtí an chéad badhta eile I...

Read More