Mata

Tá an mhatamaitic ar cheann de na 12 ábhar de chuid Churaclam na Bunscoile a fhoghlaimeoidh do pháiste ar scoil.

 

Tugtar breac-chuntas ar na scileanna matamaitice a fhoghlaimeoidh do pháiste ar scoil sna leidbhileoga thíos, agus tabharfaidh siad leideanna duit faoi na bealaí a d’fhéadfá cúnamh a thabhairt dó/di sa bhaile.

Ranganna a 1 agus a 2
Ranganna a 3 agus a 4
Ranganna a 5 agus a 6

Gluais – Téarmaí Matamaitice do Ranganna a Cúig agus a Sé