Foireann na Scoile

Liosta Múinteoirí sa Scoil

Príomhoide: Seán Ó Briain
Príomhoide Tánaisteach: Nóra

 

Naíonáin Shóisearacha: Múinteoir: Cáit
Naíonáin Shinsearacha: Múinteoir: Susan
Rang a 1: Múinteoir: Anne
Rang a 2: Múinteoir: Genieve
Rang a 3 : Múinteoir Siobhán
Rang a 3 : Múinteoir: Amy
Rang a 4: Múinteoir: Niamh

Rang a 5/6: Múinteoir: Helena

Rang a 6 : Múinteoir: Aaron

 

Múinteoir Oideachais Speisialta : Múinteoir Nóra
Múinteoir Oideachais Speisialta : Múinteoir Alma/Ríona
Múinteoir Oideachais Speisialta : Múinteoir Catherine

Múinteoir Acmhainne: Múinteoir Fiona