Cumann na dTuismitheoirí

Cumann Thuismitheoirí na Gaelscoile 2014 / 2015

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Naíonáin Shóisearacha: Múinteoir: Fiona
Naíonáin Shinsearacha: Múinteoir: Siobhán
Naíonáin Shinsearacha / Rang a 1: Múinteoir: Aislinn
Rang a 1: Múinteoir: Susan
Rang a 2: Múinteoir: Ríona
Rang a 3 (Rang Róisín): Múinteoir Anne
Rang a 3 (Rang Anne) : Múinteoir: Cáit
Rang a 4: Múinteoir: Helen
Rang a 5: Múinteoir: Genieve
Rang a 5/6: Múinteoir: Róisín

 

Rúnaí:
Cisteoir:
Cathaoirleach:
Ginearálta:
Ginearálta:
Ginearálta:

Louise Dempsey, (086) 349 8010
Sinead Lane, (087) 261 3026
Olivia Carey, (086) 044 4153
Cliona Hartigan, (087) 131 3643
Grainne Macklin, (086) 054 9801
MJ Cull, (087) 697 9842
Jo Griffin, (086) 881 0015
Kerry Callery, (086) 884 6411
Audrey Purtell, (086) 601 8554
Edel Levins, (087) 752 0022

 

Katie Alvey, (086) 409 4013
Siobhan Gardner, (087) 783 1579
Gillian Conroy, (086) 845 4818
Orla Tobin, (086) 820 4998
Teresa Scanlon, (087) 264 2871
Anne Marie Kenny, (087) 938 0132

Is féidir dul i dteagmháil leis an gCathaoirleach ag gillian.conroy@coillte.ie freisin
Cuireann CN na dT (Bunscoileanna) Tacaíocht Nua Ar líne ar Fáil do Thuismitheoirí

 

Sheol Comhairle Náisiúnta na dTuismitheoirí – Bunscoileanna a chéad tacaíocht traenála ar líne ar an 1ú Aibreán 2014; “Tuismitheoireacht: Ag tacú le do pháiste caidreamh sláintiúil a thógáil” atá ar fáil ar www.npc.ie

 

Seisiún idirghníomhach ar líne atá ann a chabhraíonn le tuismitheoirí a gcaidreamh lena bpáiste agus caidreamh a bpáiste le daoine eile a thacú agus a fhorbairt. I measc na dtopaicí a chlúdaítear sa seisiún tá:

 

  1. Scileanna éisteachta gníomhacha
  2. Páistí ag roinnt a dtuairimí ar chaint le tuismitheoirí
  3. Tuismitheoirí ag roinnt taithí éisteachta
  4. Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta sa Bhunscoil
  5. Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta – conas a mhúintear é do pháistí le riachtanais oideachasúla speisialta

 

Deireann POF Chomhairle Náisiúnta na dTuismitheoirí Áine Lynch “We are delighted to launch our first online training support for parents. This session will give parents a flexible option to access NPC’s training supports, at a time and pace that suits them. This is a new method which NPC has now engaged with to reach parents, which will allow us to bring information to parents who may not be in a position to attend a “live” training session. We hope this session will be the first of many to come.”

 

Is féidir teacht ar an seisiún seo má théann tú chuig  New online support for Parents

Ciorcal Cairdis

Is é an fáth atá leis an nóta seo ná tú a chur ar an eolas go bhfuil múinteoir do pháiste tar éis “An Ciorcal Dearg Cairdis” atá péinteáilte i gclós na scoile a phlé leis na páistí go léir. Cuireadh an “Ciorcal Cairdis” ansin chun cabhrú le haon duine den ár ndaltaí óga a chailleann a gcairde sa chlós agus atá buartha nach bhfuil éinne ag súgradh leo nó ag déanamh comhluadair leo i rith am chlóis.

 

Cén chaoi ina n-oibríonn sé seo?

 

Beidh a fhios ag bhur bpáistí má éiríonn siad scartha óna gcairde agus má tá cabhair uathu duine éigin a aimsiú chun súgradh leo go mba cheart dóibh dul isteach sa “Chiorcal Dearg Cairdis”. Beidh a fhios ag na múinteoirí ar dhualgas chlóis ansin go bhfuil cabhair ag teastáil ón bpáiste agus beidh siad in ann cabhrú leo.
Ar mhiste libh cúis an “Chiorcail Dearg Cairdis” a athphlé sa bhaile le do pháiste i dtreo is go bhfuil a fhios acu go bhfuil sé ann dóibh.