Bord Bainistíochta

Cruinniú Bord Bainistíochta 22/10/19

Cruinniú Bord Bainistíochta 22/10/2019 Bord Bainistíochta: Beidh an bord bainistíochta nua ag teacht i bhfeidhm i mí na Nollag agus beidh sé i bhfeidhm suas go dtí 2023. Tá baill nua á toghadh don bhord faoi láthair. Is obair rí-thábhachtach é a...

Cruinniú Bord Bainistíochta 01/10/2019

Cruinniú Bord Bainistíochta 01/10/19 Ba mhaith leis an mBord Bainistíochta fáilte ar ais a chuir roimh gach éinne chuig scoilbhliain a bhfuilimid ag súil a bheid, taitneamhach torthúil agus spreagúil Bord Bainistíochta: Críóchnóidh téarma an Bhord Bainistíochta seo ag deireadh mí na Samhna...

Cruinniú BB Samhain 2018

Tuairisc Bliaintiúil: Tá an Bord abinistíochta ag ullmhú an tuairisc bliaintiúil faoi láthair agus tá súil againn é a eisiúint chuig tuismitheoirí roimh an gcruinniú Chinn Bhliana a bheidh ag Coiste na dTuismitheoirí. Cruinniú Cinn Bhliana Coiste na dTuismitheoirí: Beidh cruinniú chinn bhliana...

Cruinniú BB Méan Fómhair 2018

Scoil Buan: Tá próiséis na dtairscintí críochnaithe anois agus tá comhlacht roghnaithe chun an scoil nua a thógáil. Caithfidh an Roinn Oideachais glacadh leis an gcinneadh anois agus an litir ofrála a chur amach. Tá súil ag an bhfoireann deartha go...

Cruinniú Bord Bainistíochta Bealtaine 2018

GDPR Tá dlíthe nua maidir le cosaint sonraí tagtha i bhfiedhm anois ón 25ú Bealtaine 2018. Tá an bhord ag deanamh athbreithniú ar an bpolasaí Cosaint Sonraí i líne leis na dlíthe nua. Corn Uí Chocláin: Comhghairdeas le foireann peile buachaillí na scoile...

Cruinniú Bord Bainistíochta Aibrean 2018

  Scoil Buan: Tá litir tagtha ón Roinn Oideachas ag cuirimid go h-oifigiúil ar aghaidh go dtí stad 3 den phróiséis. Tá an géarrliostú do na tairiscintí tógála déanta anois. Tógfaidh an stad seo den phróiséis muid go dtí an samhraidh agus...

Cruinniú Bord Bainistíochta Márta 2018

Tá an plean Druil Dóiteán athraithe ag an scoil de bharr na hathraithe a raibh gá le déanamh do na ranganna de bharr na fadhbanna teasa. Tá nósanna imeachta nua caomhnú páístí tagtha isteach sa dlí ón 11ú Márta 2018 agus...

Cruinniú Bord Bainistíochta 16/01/2018

Fadhbanna teasa sa scoil: Bhí an scoil ag déileáil le fadhbanna teasa a tháinig chun chinn díreach roimh an Nollag. Chuamar i dteagmháíl le C&M Delaney agus tar éis roinnt laethanta a chaitheamh ag déanamh iarracht an fhadhb a dheisiú, fuaireadar...