Bord Bainistíochta

Cruinniú BB Samhain 2018

Tuairisc Bliaintiúil: Tá an Bord abinistíochta ag ullmhú an tuairisc bliaintiúil faoi láthair agus tá súil againn é a eisiúint chuig tuismitheoirí roimh an gcruinniú Chinn Bhliana a bheidh ag Coiste na dTuismitheoirí. Cruinniú Cinn Bhliana Coiste na dTuismitheoirí: Beidh cruinniú chinn bhliana...

Cruinniú BB Méan Fómhair 2018

Scoil Buan: Tá próiséis na dtairscintí críochnaithe anois agus tá comhlacht roghnaithe chun an scoil nua a thógáil. Caithfidh an Roinn Oideachais glacadh leis an gcinneadh anois agus an litir ofrála a chur amach. Tá súil ag an bhfoireann deartha go...

Cruinniú Bord Bainistíochta Bealtaine 2018

GDPR Tá dlíthe nua maidir le cosaint sonraí tagtha i bhfiedhm anois ón 25ú Bealtaine 2018. Tá an bhord ag deanamh athbreithniú ar an bpolasaí Cosaint Sonraí i líne leis na dlíthe nua. Corn Uí Chocláin: Comhghairdeas le foireann peile buachaillí na scoile...

Cruinniú Bord Bainistíochta Aibrean 2018

  Scoil Buan: Tá litir tagtha ón Roinn Oideachas ag cuirimid go h-oifigiúil ar aghaidh go dtí stad 3 den phróiséis. Tá an géarrliostú do na tairiscintí tógála déanta anois. Tógfaidh an stad seo den phróiséis muid go dtí an samhraidh agus...

Cruinniú Bord Bainistíochta Márta 2018

Tá an plean Druil Dóiteán athraithe ag an scoil de bharr na hathraithe a raibh gá le déanamh do na ranganna de bharr na fadhbanna teasa. Tá nósanna imeachta nua caomhnú páístí tagtha isteach sa dlí ón 11ú Márta 2018 agus...

Cruinniú Bord Bainistíochta 16/01/2018

Fadhbanna teasa sa scoil: Bhí an scoil ag déileáil le fadhbanna teasa a tháinig chun chinn díreach roimh an Nollag. Chuamar i dteagmháíl le C&M Delaney agus tar éis roinnt laethanta a chaitheamh ag déanamh iarracht an fhadhb a dheisiú, fuaireadar...

Cruinniú Bord Bainistíochta 07/11/17

Scoil Nua: Tá na pleananna don scoil nua ag brú ar aghaidh agus tá an fhoireann dheartha ag obair ar stád a 3 den phróiséis.Thug an chathaoirleach agus an phríomhoide cuairt ar Ghaelscoil Portlaoise, scoil a bhfuil ar champas oideachais...

Cruinniú Bord Bainistíochta 07/11/17

Scoil Nua: Tá na pleananna don scoil nua ag brú ar aghaidh agus tá an fhoireann dheartha ag obair ar stád a 3 den phróiséis.Thug an chathaoirleach agus an phríomhoide cuairt ar Ghaelscoil Portlaoise, scoil a bhfuil ar champas oideachais...

Cruinniú Bord Bainistíochta Deireadh Fómhair 2017

Tá an príómhoide ag bualadh le grúpáí éagsúla ar mhaith leo ranganna nó clubanna iarscoile a reachtáil sa scoil. Beidh cinneadh tógtha ag an mbord amach anseo. Tá an bord ag cur Tuairisc Bliantúil le chéile faoi láthair agus beidh sé...