Bord Bainistíochta

Baill agus Obair an Bhoird

Mar atá bunscoileanna eile, tá Gaelscoil Chill Mhantáin faoi stiúir Bord Bainistíochta. Tá ocht mball ar an mbord ag feidhmiú ar son an Phátrúin, na dtuismitheoirí, na foirne, agus an phobail. Feidhmíonn Boird Bhainistíochta le haghaidh ceithre bliana agus beidh ár mbord reatha i bhfeidhm go dtí Mí na Samhna 2023.

 

Tá beirt bhall, Marie Dunphy agus Geróidín Ní Loingsigh, ceaptha ag an bPátrún. Tá beirt ionadaí na dtuismitheoirí, Jane O’ Neill , máthair dhaltaí reatha agus Piaras Ó Súilleabháin, athair daltaí reatha, tofa ag comhlachas na dtuismitheoirí. Toghadh Nora Bhreathnach mar ionadaí na múinteoirí. Mar Phríomhoide, tá Seán Ó Briain go huathoibríoch ina bhall den Bhord. Bhí an bheirt eile, Áine Nic Fheorais agus Karl Ó Broin, comhthofa ag an seisear thuaslaite agus is ionadaithe an phobail iad.

 

Is iad na baill atá ar an mBord Bainistíochta reatha mar sin …

 

Marie Dunphy:  Cathaoirleach

Seán Ó Briain:  Príomhoide

Nora Bhreathnach: ionadaí foirne
Gearóidín Ní Loinsigh:  Ionadaí an Phátrún (Cisteoir)
Áne Nic Fheorais:  Ionadaí an Phobail
Jane O’ Neill:  Ionadaí na dTuismitheoirí

Piaras Ó Súilleabháin: Ionadaí na dTuismitheoirí
Karl Ó Broin: Ionadaí an Phobail

Nuacht – Bord Bainistíochta

 • 07 Dec Tuairisc Bhliaintiúil 2019 – 20

  Tuairisc Bhliaintiúil 2019 – 20...

 • 16 Nov Cruinniú BB Deireadh Fómhair 2020

  An Scoil Nua: D’oscail an scoil nua ar an 15u Deireadh Fómhair. Tá áthas ar gach duine a bheith istigh ann; ag sochrú isteach go maith agus ag dul i dtaithí ar na córais nua. Seolfadh fís den scoil nua......

 • 16 Nov Cruinniú BB Méan Fómhair 2020

  Fáilte ar ais! Cuireann bord bainistiocha na Gaelscoile fáilte ar ais roimh gach éinne. Tá sé iontach go bhfuil daltaí na scole ar ais ag freastal ar an seomra ranga.Tá súil againn go mbeidh bliain iontach ag gach éinne agus......

 • 16 Nov Cruinniú BB Lúnasa 2020

  Athoscailt na Scoile: Bhuail Foireann bainistiochta na scoile agus foireann na scoile ar Webex le plean Covid-19 i leith athoscailt na scoile go sábhailte a thabhaart chun críche. Cuireadh é sin ós comhair an bhord le plé. Bhí athraithe ann......

 • 16 Nov Cruinniú BB Iúil 2020

  An Polasaí Iontrála: Tháinig an polasaí Iontrála ar ais ón bhForas Pátrúnachta faofa. Tá siad sasta leis agus beidh sé áchur ar an suíomh idirlín scoile agus ag teacht i bhfeidhm don scoilbhliain 2020/21. Athoscailt na scoile: Tá an fhoireann......

 • 16 Nov Cruinniú BB Meitheamh 2020

  Laethanta Saoire an Samhraidh: Agus muid ag druidim i dtreo deireadh bliain eisceachtúil, ba mhaith leis an mbord bainistíochta ár mbeannachtaí a ghuí ar gach duine don samhraidh agus tá súil againn go bhfanann gach duine slán agus sábhailte. Ba......