Bord Bainistíochta

Baill agus Obair an Bhoird

Mar atá bunscoileanna eile, tá Gaelscoil Chill Mhantáin faoi stiúir Bord Bainistíochta. Tá ocht mball ar an mbord ag feidhmiú ar son an Phátrúin, na dtuismitheoirí, na foirne, agus an phobail. Feidhmíonn Boird Bhainistíochta le haghaidh ceithre bliana agus beidh ár mbord reatha i bhfeidhm go dtí Mí na Samhna 2019.

 

Tá beirt bhall, Marie Dunphy agus Séadhna Mac Seoin, ceaptha ag an bPátrún. Tá beirt ionadaí na dtuismitheoirí, Katie Alvey, máthair dhalta reatha agus Gerry Walsh, athair dalta reatha, tofa ag comhlachas na dtuismitheoirí. Toghadh Anne Mannion mar ionadaí na múinteoirí. Mar Phríomhoide, tá Seán Ó Briain go huathoibríoch ina bhall den Bhord. Bhí an bheirt eile, Pat Ó Dé agus Gearóidín Ní Loinsigh, comhthofa ag an seisear thuaslaite agus is ionadaithe an phobail iad.

 

Is iad na baill atá ar an mBord Bainistíochta reatha mar sin …

 

Marie Dunphy:  Cathaoirleach

Seán Ó Briain:  Príomhoide

Anne Mannion: ionadaí foirne
Gearóidín Ní Loinsigh:  Ionadaí an Phobail (Cisteoir)
Pat Ó Dé:  Ionadaí an Phobail
Katie Alvey:  Ionadaí na dTuismitheoirí

Gerry Walsh: Ionadaí na dTuismitheoirí
Séadna Mac Seoin: Ionadaí an Fhorais

Nuacht – Bord Bainistíochta