Bord Bainistíochta

Baill agus Obair an Bhoird

Mar atá bunscoileanna eile, tá Gaelscoil Chill Mhantáin faoi stiúir Bord Bainistíochta. Tá ocht mball ar an mbord ag feidhmiú ar son an Phátrúin, na dtuismitheoirí, na foirne, agus an phobail. Feidhmíonn Boird Bhainistíochta le haghaidh ceithre bliana agus beidh ár mbord reatha i bhfeidhm go dtí Mí na Samhna 2019.

 

Tá beirt bhall, Marie Dunphy agus Séadhna Mac Seoin, ceaptha ag an bPátrún. Tá beirt ionadaí na dtuismitheoirí, Katie Alvey, máthair dhalta reatha agus Gerry Walsh, athair dalta reatha, tofa ag comhlachas na dtuismitheoirí. Toghadh Anne Mannion mar ionadaí na múinteoirí. Mar Phríomhoide, tá Seán Ó Briain go huathoibríoch ina bhall den Bhord. Bhí an bheirt eile, Pat Ó Dé agus Gearóidín Ní Loinsigh, comhthofa ag an seisear thuaslaite agus is ionadaithe an phobail iad.

 

Is iad na baill atá ar an mBord Bainistíochta reatha mar sin …

 

Marie Dunphy:  Cathaoirleach

Seán Ó Briain:  Príomhoide

Anne Mannion: ionadaí foirne
Gearóidín Ní Loinsigh:  Ionadaí an Phobail (Cisteoir)
Pat Ó Dé:  Ionadaí an Phobail
Katie Alvey:  Ionadaí na dTuismitheoirí

Gerry Walsh: Ionadaí na dTuismitheoirí
Séadna Mac Seoin: Ionadaí an Fhorais

Nuacht – Bord Bainistíochta

 • 10 Dec Tuairisc Bhliantúil 2017-18

  Tuairisc Bhliantúil 2017 – 18...

 • 30 Nov Cruinniú BB Samhain 2018

  Tuairisc Bliaintiúil: Tá an Bord abinistíochta ag ullmhú an tuairisc bliaintiúil faoi láthair agus tá súil againn é a eisiúint chuig tuismitheoirí roimh an gcruinniú Chinn Bhliana a bheidh ag Coiste na dTuismitheoirí. Cruinniú Cinn Bhliana Coiste na dTuismitheoirí: Beidh......

 • 30 Nov Cruinniú BB Méan Fómhair 2018

  Scoil Buan: Tá próiséis na dtairscintí críochnaithe anois agus tá comhlacht roghnaithe chun an scoil nua a thógáil. Caithfidh an Roinn Oideachais glacadh leis an gcinneadh anois agus an litir ofrála a chur amach. Tá súil ag an bhfoireann deartha......

 • 07 Nov Cruinniú Bord Bainistíochta Bealtaine 2018

  GDPR Tá dlíthe nua maidir le cosaint sonraí tagtha i bhfiedhm anois ón 25ú Bealtaine 2018. Tá an bhord ag deanamh athbreithniú ar an bpolasaí Cosaint Sonraí i líne leis na dlíthe nua. Corn Uí Chocláin: Comhghairdeas le foireann peile......

 • 07 Nov Cruinniú Bord Bainistíochta Aibrean 2018

    Scoil Buan: Tá litir tagtha ón Roinn Oideachas ag cuirimid go h-oifigiúil ar aghaidh go dtí stad 3 den phróiséis. Tá an géarrliostú do na tairiscintí tógála déanta anois. Tógfaidh an stad seo den phróiséis muid go dtí an......

 • 30 May Cruinniú Bord Bainistíochta Márta 2018

  Tá an plean Druil Dóiteán athraithe ag an scoil de bharr na hathraithe a raibh gá le déanamh do na ranganna de bharr na fadhbanna teasa. Tá nósanna imeachta nua caomhnú páístí tagtha isteach sa dlí ón 11ú Márta 2018......