Bord Bainistíochta

Baill agus Obair an Bhoird

Mar atá bunscoileanna eile, tá Gaelscoil Chill Mhantáin faoi stiúir Bord Bainistíochta. Tá ocht mball ar an mbord ag feidhmiú ar son an Phátrúin, na dtuismitheoirí, na foirne, agus an phobail. Feidhmíonn Boird Bhainistíochta le haghaidh ceithre bliana agus beidh ár mbord reatha i bhfeidhm go dtí Mí na Samhna 2023.

 

Tá beirt bhall, Marie Dunphy agus Geróidín Ní Loingsigh, ceaptha ag an bPátrún. Tá beirt ionadaí na dtuismitheoirí, Jane O’ Neill , máthair dhaltaí reatha agus Piaras Ó Súilleabháin, athair daltaí reatha, tofa ag comhlachas na dtuismitheoirí. Toghadh Nora Bhreathnach mar ionadaí na múinteoirí. Mar Phríomhoide, tá Seán Ó Briain go huathoibríoch ina bhall den Bhord. Bhí an bheirt eile, Áine Nic Fheorais agus Karl Ó Broin, comhthofa ag an seisear thuaslaite agus is ionadaithe an phobail iad.

 

Is iad na baill atá ar an mBord Bainistíochta reatha mar sin …

 

Marie Dunphy:  Cathaoirleach

Seán Ó Briain:  Príomhoide

Nora Bhreathnach: ionadaí foirne
Gearóidín Ní Loinsigh:  Ionadaí an Phátrún (Cisteoir)
Áne Nic Fheorais:  Ionadaí an Phobail
Jane O’ Neill:  Ionadaí na dTuismitheoirí

Piaras Ó Súilleabháin: Ionadaí na dTuismitheoirí
Karl Ó Broin: Ionadaí an Phobail

Nuacht – Bord Bainistíochta

 • 25 Nov Cruinniú Bord Bainstíochta Samhain 2021

  Covid-19: Phlé an Bhord Bainistíochta an súiomh maidir leis an ráta scaipeadh Covid-19 sa scoil agus sa phobal i gcoitianta i measc ardú buairte sa phobal scoile. Tá an Bhord chun litir a eisiúint chuig tuismtheoirí leis na treorlínte is......

 • 25 Nov Cruinniú Bord Bainistíochta Deireadh Fómhair 2021

  Cúram an fhoirgnimh Scoile Nua: Phlé an Bhord Bainistiochta nithe éagsúla de churam an fhoirgneamh nua. Tosóidh obair ar an liosta snag bliana go luath agus tá cúpla rud beag tar éis teacht chun chinn. Beidh conradh nua le haontú......

 • 25 Nov Cruinniú Bord Bainistíochta Méan Fómhair 2021

  Fáilte Ar Ais: Ba mhaith leis an mBord Bainistiochta gach duine a fháíltiú ar ais don scoilbhliain nua ach go h-áirithe na daltaí agus tuismitheoirí nua ar fad. Tá súil againn go mbeidh bliain maith ag gach éinne. Tá an......

 • 25 Nov Cruinniú Bord Bainistíochta Meitheamh 2021

  Bhí bliain deacair agus gnóthach againn arís i mbliana leis an bPandéim Covid-19 agus an bogadh go dtí an forigneamh scoile nua. Ba mhaith leis an mBord Bainistíochta a mbúiochas a ghabhail le Seán agus an fhoireann uilig as ucht......

 • 25 Nov Cruinniú Bord Bainistíochta Aibreán 2021

  Traenáil Caomhnú Páistí: Tá traenáil ar líne eagraithe do na baill bord ar an 17ú Beltaine Clúdóidh se na dualgaisí atá ar an mbord an DLP agu an fhoireann faoi na treorlínte nua. Foireann na scoile: Tá na figúirí d’fhostaíocht......

 • 24 Nov Cruinniú BB Márta 2021

  Cuntaisí na bliana: Ghlac an bhord bainistiochta leis na cuntaisí don scoilbhliain 2019/20 agus shínigh an cathaoirleaach iad. Beidh siad seolta ar aghaidh anois chuig an pártún agus an FFSU. Athoscailt na Scoile. Ba mhaith leis an mbord bainistíochta fáilte......