Author: Priomhoide

Cruinniú Bord Bainstíochta Samhain 2021

Covid-19: Phlé an Bhord Bainistíochta an súiomh maidir leis an ráta scaipeadh Covid-19 sa scoil agus sa phobal i gcoitianta i measc ardú buairte sa phobal scoile. Tá an Bhord chun litir a eisiúint chuig tuismtheoirí leis na treorlínte is deanaí...

Cruinniú Bord Bainistíochta Deireadh Fómhair 2021

Cúram an fhoirgnimh Scoile Nua: Phlé an Bhord Bainistiochta nithe éagsúla de churam an fhoirgneamh nua. Tosóidh obair ar an liosta snag bliana go luath agus tá cúpla rud beag tar éis teacht chun chinn. Beidh conradh nua le haontú maidir...

Cruinniú Bord Bainistíochta Méan Fómhair 2021

Fáilte Ar Ais: Ba mhaith leis an mBord Bainistiochta gach duine a fháíltiú ar ais don scoilbhliain nua ach go h-áirithe na daltaí agus tuismitheoirí nua ar fad. Tá súil againn go mbeidh bliain maith ag gach éinne. Tá an vireas...

Cruinniú Bord Bainistíochta Meitheamh 2021

Bhí bliain deacair agus gnóthach againn arís i mbliana leis an bPandéim Covid-19 agus an bogadh go dtí an forigneamh scoile nua. Ba mhaith leis an mBord Bainistíochta a mbúiochas a ghabhail le Seán agus an fhoireann uilig as ucht...

Cruinniú Bord Bainistíochta Aibreán 2021

Traenáil Caomhnú Páistí: Tá traenáil ar líne eagraithe do na baill bord ar an 17ú Beltaine Clúdóidh se na dualgaisí atá ar an mbord an DLP agu an fhoireann faoi na treorlínte nua. Foireann na scoile: Tá na figúirí d'fhostaíocht foirne don scoilbhliain...

Cruinniú BB Márta 2021

Cuntaisí na bliana: Ghlac an bhord bainistiochta leis na cuntaisí don scoilbhliain 2019/20 agus shínigh an cathaoirleaach iad. Beidh siad seolta ar aghaidh anois chuig an pártún agus an FFSU. Athoscailt na Scoile. Ba mhaith leis an mbord bainistíochta fáilte a chuir ar...

Cruinniú BB Eanáir 2021

Covid-19 agus an díonghlasáil: Tá an scoil dúnta arís ar feadh cúpla seachtain de bharr Covid-19. Tá plean curtha i bhfeidhm chun tacú leis an daltaí sa bhaile.Tacaíonn an bhord leis an bplean sin atá curtha i bhfeidhm ag an bhfoirea....

Board of Management Meeting January 2021

Covid-19 and school closures: The school finds itself closed again for a few weeks due to Covid-19. A plean as been put in place to assist the pupils at home. The board support the plan that the staff have put in...

Cruinniú BB Samhain 2020

Asláithreachhtaí Foirne i rith an Pandéim Covid-19: Tá an Bord Bainistíochta agus foireann na scoile ag obair ar phlean a chur le chéile sa chás go mbíonn slua den fhoireann as láthair ar aon lá amháin nó gur gá don scoil...