Author: GSCM-Admin

Suirbhé Mata

Buíochas mór leis na tuistí agus na páistí a líon isteach na suirbhéanna Mata le déanaí. Beidh muid ag féachaint ar na torthaí agus na tuairimí ó na suirbhéanna agus ar na bealaí is fearr chun cabhrú le tuistí agus...

Rang Genieve – Tearma a 2

Tá rang a 5 ag obair ar thionscnamh eolaíochta faoi láthair agus ar structúr 3D a thógail don tseachtain innealltóireacta, atá ag teacht ag deireadh na míosa idir 28/2-5/3.   Chomh maith le sin, bhí díolacháin cacaí ag rang a 4 &...

Rang Susan – Tearma a 2

Tá rang Susan an-ghnóthach faoi láthair ag foghlaim faoin t-Earrach. Tá ealaín álainn déanta againn ag léiriú laethanta deasa an Earraigh. Freisin, rinneamar bronntanais gleoite i gcomhair Lá na Máthaireacha....

Rang Anne – Tearma a 2

Bíonn cuairteoir ranga againn go minic agus scríobhamar dánta Béarla faoi. Seo roinnt samplaí dóibh.   “There are lots of trees outside our window and sometimes and red and grey squirrel come out. When the grey squirrel comes out he does poses...

Rang Aislinn – Tearma a 2

Tá rang Aislinn ag foghlaim faoin t-earrach faoi láthair agus na hathruithe ar fad atá ag tarlúint sa timpeallacht. Mhaisíomar potaí plandaí beaga sa rang agus tar éis na Cásca táimid chun síolta a chur iontu agus breathnú orthu ag...

Rang Fíona – Tearma a 2

Tá Rang Fiona tar éis socrú go maith anois ar scoil agus táimid ag baint an-taitneamh as na gníomhachtaí éagsúla atá ar siúl ar scoil. Idir bláthanna agus feileacáin i gcomhair Lá le Vailintín, leipreacháin i gcomhair Lá le Pádraig...

Rang Nóirín – Tearma a 2

Idir an comórtas "Scríobh Leabhar," ealaín, canadh agus cispheil, bhí rang 5/6 ana ghnóthach an téarma seo. Chuireamar sár iarracht isteach sa comórtas "Scríobh Leabhar". Tá na scéalta a scríobhamar ar fheabhas ar fad. Rinneamar tíleanna cré san ealaín agus...

Comórtas Scileanna Iománaíochta/Camógaíochta

Chuaigh Criostóir, Cian, Erin agus Saoirse chuig Brí Chualann le déanaí chun páirt a ghlacadh sa chomórtas scileanna le Cumann na mBunscol.  Bhí orthu trí scileanna difriúla a dhéanamh agus d’éirigh go maith leis an gceathar acu ann.  Táimid fíor-bhródúil...

Seachtain na Gaeilge

Bhí Seachtain na Gaeilge ar siúl ón 1d – 17ú de Mhárta i mbliana. Rinne daltaí ar fud na scoile gníomhaíochtaí difriúla chun an Ghaeilge a chéiliúradh – idir póstaeir, amhráin, rannta agus cluichí éagsúla. Táimid an-bhródúil as an Ghaeilge...