Author: Alma

Scoil Ghlas/Green Schools

Scoil Ghlas/Green Schools: Green-Schools – Working together for a sustainable future (greenschoolsireland.org) Tá Gaelscoil Chill Mhantáin cláraithe leis an bhfeachtas ‘Scoileanna Glasa’ agus tá muintir na scoile ag obair le chéile chun Brat Ghlas a fháil. Faoi láthair, táimid ag obair ar...

An Brat Ómra

https://www.pieta.ie/how-we-can-help/prevention-programmes/amber-flag-initiative/ Táimid ag freastail ar mheabharshláinte na scoile agus ag iarraidh an brat ómra a fháil. ...

An Brat Gorm

https://activeschoolflag.ie/ Táimid ag obair le chéile mar scoil chun an brat gorm a fháil. Go n-éirí linn! ...

Ceol & Rince Gaelach na Scoile

Tá teagaisc nua ceoil agus oiliúint chluas churtha i bhfeidhm sa scoil. Bíonn deis agus fáilte roimh gach páiste páirt a ghlacadh i gcór na scoile (rang 3-6) gach Céadaoin ó 13:30-14:00 le Múinteoir Alma. Bíonn deis agus fáilte roimh...

Lá Oscailt na Scoile

Beidh lá oscailt oifigiúil na scoile ar an 29-03-23. Beidh lá oscailt poiblí ar an 25-03-23. ...