Comórtas na Nollag

Comórtas na Nollag

Comhghairdeachas le gach éinne a ghlac páirt sa chomórtas maisiúcháin Nollag sa chéad théarma. Dúirt Cumann na dTuismitheoirí go raibh an caighdeán an-ard agus bhí sé an-deacair buaiteoirí a roghnú. Bhuaigh Saoirse ó Rang na Naíonáin (Susan), Alfie ó Rang 1 (Anne), Aoibheann agus Aoibhínn ó Rang 2 (Genieve) agus Jamie ó Rang 5 (Helena). Thugadar duais d’Aoibhínn ó Rang 2 freisin.

Congratulations to everyone that took part in the Christmas decoration competition in the first term.  The Parents’ Association had a very difficult time choosing the winners, as the standard was so high.  The winners were Saoirse from the infant’s class (Susan), Alfie from Rang 1 (Anne), Aoibheann and Aoibhínn from Rang 2 (Genieve) agus Jamie from Rang 5 (Helena). They gave Aoibhínn from Rang 2 a prize as well.

Comhghairdeachas!