Cruinniú Bord Bainstíochta Samhain 2021

Cruinniú Bord Bainstíochta Samhain 2021

Covid-19:
Phlé an Bhord Bainistíochta an súiomh maidir leis an ráta scaipeadh Covid-19 sa scoil agus sa phobal i gcoitianta i measc ardú buairte sa phobal scoile. Tá an Bhord chun litir a eisiúint chuig tuismtheoirí leis na treorlínte is deanaí agus ag iarraidh ar thuismitheoirí páisti le h-aon comartha Covid-19 a choimead sa bhaile go dti go bhfuil na comharthaí imithe. Tá an Bord Bainistíochta tar éis chuid den deontas PPE a chuir i leathaobh chun aerthóirí agus monatóirí aer a fháíl do gach rang.

Clárúcháin Scoile:
tá ag scol ag glacadh le h-ainmneacha páistí don scoilbhliain 2022/23 faoi láthair idir an 15/11/21 – 03/12/21. Aon tuismitheoir nach bhfuil tar éís ainm páiste a chur ar an liosta is cóir é a dhéanamh anois trí dul i dteagmháil leis an oifig scoile chun an fhoirm spéise a líonadh isteach. Beidh ofráíl áiteanna ag dul amach ón 08/12/21.

Geataí Coisithe:
Tá an spriocdháta le cur i gcoinne an iarrats cead pleanála caie anois. Tá an gComhairle Contae le cinneadh a thógaint ar an 6ú Nollaig.

Suíocháin Nua don Leabharlann Scoile agus na Limistéir Réitithe:
Tá an Bhord Bhainistíochta tar eis cead a thabhairt suíocháín nua a cheannach do leabharlann, an limistéir réitithe taobh amuigh dó chun breis spás léitheoireachta a thabhairt agus don limistéir réitithe thíos staighre.

Lá Eolaíochta:
Ádh Mhór do gach rang do Lá Eolaíochta ar an Aoine 19ú Samhain. Cuirtear an lán oibre isteach ag ullmhú don lá seo agus ta súil againn go dtéann gach rud go maith.Mo léan, ní féidir cuireadh a thabhairt do bhaill clainne teacht isteach ar an lá arís i mbliana de bharr an pandéim leantach Covid-19.

Polasaí Sláinte agus Slándála:
Rinne an bhrd Bainistíochta agus foirann an scoile athbhreithniú ar an bpolasaí Sláinte agus Slándála an mhí seo. Beidh an polasaí athbhreithnithe le fáil ar súimh idirlín na scoile nuair atá sé réidh.