Cruinniú Bord Bainistíochta Meitheamh 2021

Cruinniú Bord Bainistíochta Meitheamh 2021

Bhí bliain deacair agus gnóthach againn arís i mbliana leis an bPandéim Covid-19 agus an bogadh go dtí an forigneamh scoile nua. Ba mhaith leis an mBord Bainistíochta a mbúiochas a ghabhail le Seán agus an fhoireann uilig as ucht an obair chrua a rinneadar i rith na bliana, faoi choinníollacha deacair. Tá súil againn go mbeidh samhraidh sláintiúil agus suaimhneach ag gach éinne.

Geataí Coisithe:
Tá an bord Bainistíochta ag lorg 3 tairiscintí chun geataí a chuir isteach. Tá deachrachtaí na tairiscintí sin a fháil.

Costaisí Scoile doThuismitheoirí:
Islíodh na costaisí scoile ar thuismitheoirí anuraidh de bharr an pandéim Covid-19 aus an díoghlasáil a tháing dá bharr. Fanfaidh na costaisí sin mar an gcéanna don scoilbhliain seo ag teacht agus cuirfidh an scoil na cóipleabhair ar fad ar fáil arís do dhaltaí.

Urscéalta Gaeilge Nua:
Tá an scoil chun athbhreithniú a dhéanamh ar na húrscealta atá sa scoil agus atá ar fáil i gcoiteanna leis an aidhm ineistíocht a dhéanamh i gcinn nua a fháil.

Gradam Rang 6
Ba mhaith leis an mBord Bainistíochta comhghairdeas a ghabháil le Rang 6 a bheidh ag fágáil na scoile go luath agus ba mhaith linn ádh mór a ghuí orthu agus iad ag dul isteach sa mhéanscoil.

Athoscailt na scoile:
Beidh an scoil ag athoscailt ar an Mháirt 31ú Lúnasa ag an gnáth am. Beidh an féilire á eisiúint go luath leis na dáta ábharthach ann.