Cruinniú Bord Bainistíochta Aibreán 2021

Cruinniú Bord Bainistíochta Aibreán 2021

Traenáil Caomhnú Páistí:
Tá traenáil ar líne eagraithe do na baill bord ar an 17ú Beltaine Clúdóidh se na dualgaisí atá ar an mbord an DLP agu an fhoireann faoi na treorlínte nua.

Foireann na scoile:
Tá na figúirí d’fhostaíocht foirne don scoilbhliain nua eisithe g an Roinn oideachais. Beidh an méid ceenna foirne againn arís an bhliain seo chugainn.

Geataí Coisithe:
Phlé an Bhord an fhadhb maidir le h-easpa geataí do coisithe agus na geataí éalaithe ón gcampas. Tá an bhord chun fiosrú a dhéanamh ar an bpróiséis chun geataí a fháil ann.

Scrúdaithe caighdéanach:
Beidh na scrúdaithe caighdéanach ag dull ar aghaidh i mbliana ó ranganna 1 – 6.

Costaisí scoile don scoilbhliain nua:
Tá an bhord ag féachaint arís ar na costaisí scoile don scoilbhliain nua. Tá súil againn na costaisí a choiméad mar an gcéanna. Beidh eolas againn arís níos déanaí.

An Seachtain Gníomhaíochta:
Beidh an sechtain gníomhaíochta ag dul ar aghaidh arís i mbliana ach le h-athraithe de bharr an pandéim Covid-19. Beidh gach rang á dhéanamh leo féin lastigh de na bolgáin.