Cruinniú BB Márta 2021

Cruinniú BB Márta 2021

Cuntaisí na bliana:

Ghlac an bhord bainistiochta leis na cuntaisí don scoilbhliain 2019/20 agus shínigh an cathaoirleaach iad. Beidh siad seolta ar aghaidh anois chuig an pártún agus an FFSU.

Athoscailt na Scoile.

Ba mhaith leis an mbord bainistíochta fáilte a chuir ar ais roimh daltaí na scoile. Tá sé iontach iad a fheiceáil ar láthair na scoile. Beidh, dár ndóigh, rialacha Covid-19 fós i bhfeidhm agus gabhaimid buíochais le tuismiitheoirí as ucht claoí leis an scaradh sóisialta agus na mascanna a chaitheamh ar an gcampas.

Polasaí Caomhnú Páistí:

Rinne an Bord Bainistíochta an t-athbhreithniú bliaintiúil ar an bpolasaí Caomhnú Páistí ag an gcruinniú seo.

Fearas Mata agus Oideachais Speisialta:
Tá fearas Mata agus Oideachais speisialta cennaithe ag an mbord bainistíochta le déanaí