Cruinniú BB Lúnasa 2020

Cruinniú BB Lúnasa 2020

Athoscailt na Scoile:
Bhuail Foireann bainistiochta na scoile agus foireann na scoile ar Webex le plean Covid-19 i leith athoscailt na scoile go sábhailte a thabhaart chun críche. Cuireadh é sin ós comhair an bhord le plé. Bhí athraithe ann ón dréacht deireanach a cuireadh ós comhair an bhord. Bhí an bord sásta leis an blpean agus beidh sé curtha amach ag pobal na scoile ar Aladdin roimh athoscailt na scoile. Tá fearas PPE ordaithe don scoil agus tá deontas tagtha ón Roinn Oieachais agus Scíleanna chun é a cheannach. Beidh litir ag dul amach chuig daltaí na scoile freisin faoi teacht ar ais ar scoil agus na h-athraithe a bheidh ann dóibh.

An Scoil Nua:
Beidh an scoil nua réidh ar an 28ú Lúnasa. Beidh an troscán á bhogadh suas ar an 24ú/25ú agus 31ú Lúnasa.