Cruinniú BB Bealtaine 2020

Cruinniú BB Bealtaine 2020

Dúnadh na Scoile:
Tá an Rialtas anois tar eís a fhógrú nach osclófar na scoileanna anois go dtí tar éis laethanta saoire an samhraidh. Beidh treoirlínte á eisiúint ag an Roinn Oideachais agus Scíleanna amach anseo ar athoscailt na scoileanna i Méan Fómhair.

Gradam Rang 6:
Is am deacair é seo ach go háirithe do dhaltaí rang 6 mar go gcaillfidh siad amach ar na laethanta speiisialta agus an comóradh a deireadh a ré sa Ghaelscoil, ach g háirithe a ghradam. Tá sé i gceist againn gradam tradisiúnta fisiciúil a bheidh againn i Méan Fómhair nó Deireadh nuair a cheadaigh na teorannaí dúinn é a bheith againn. Beidh comóradh againn ar líne i Meitheamh. Tá múinteoir Niall ag obair a cúpla rud deas le déanamh le rang a sé chmh maith. Tuilleadh eolas le teacht.

Costaisí Scoile:
Le súimhanna clainne athraithe e bharr Covid-19 tá an bhord af féachaint istech i gcostaisí scoile a laghdú don scoilbhliain ag teacht.