Cruinniú Bord Bainistíochta 01/10/2019

Cruinniú Bord Bainistíochta 01/10/2019

Cruinniú Bord Bainistíochta 01/10/19

Ba mhaith leis an mBord Bainistíochta fáilte ar ais a chuir roimh gach éinne chuig scoilbhliain a bhfuilimid ag súil a bheid, taitneamhach torthúil agus spreagúil

Bord Bainistíochta:
Críóchnóidh téarma an Bhord Bainistíochta seo ag deireadh mí na Samhna agus tionólfar bord nua ón gcéad lá de mí na Nollag.Tá gach bord déanta suas d’ocht mbaill – beirt ainmnithe an Phátrún, an Phríomhoide agus ainmnithe foireann, beirt ainmnithe Tuismitheoirí(athair agus máthair amháin) agus beirt ainmnithe pobal.Beidh an bord ag seoladh litir amach ag tabhairt cuireadh d’iarraitheoirí iad féin a chuir chun chinn ag Cruinniú Chinn Bhliana Cumann na dTuismitheoirí ar an 6ú Samhain, áit a mbeidh toghchán má ta níós mó na iarrathóir amháin.

Soilse sa Halla:
Deisiú na soilse sa halla de bharr go raibh formhór acu ídithe.

Báisteach ag silleadh isteach tríd an díon:
Tá an bhord bainistíochta ag déileal le silleadh uisce ag teacht isteach tríd cúpla áit i díon na scoile. Táímíd i dteagmháíl leis an KWETB agus le díontóir faoi.

Aladdin Connect:
Tá an bhord agus an fhoireann ag féachaint ar slíte nua cumarsáide a dhéanamh le pobal na scoile agus taimid ag breathnú ar an gcóras Aladdin atá in úsáid ag an scoil faoi láthair a leithniú amach trí Aladdin Connect a fháil. Is bealach é seo inar féidir leis an scoil teagmháil a dhéanamh le tuismitheoirí go h-éasca chun fógraí a chuir amach, cruinnithe a h-eagrú, cead tuismitheora a fháil agus ar uile.
Discó Oíche Shamhna:
Tá Coiste na dTuismitheoirí ag eagrú discó Oíche Shamhna i halla na scoile ar an 25ú Samhain idir 5in agus 6.30in. Tá fáilte roimh cách