Cruinniú BB Samhain 2018

Cruinniú BB Samhain 2018

Tuairisc Bliaintiúil:
Tá an Bord abinistíochta ag ullmhú an tuairisc bliaintiúil faoi láthair agus tá súil againn é a eisiúint chuig tuismitheoirí roimh an gcruinniú Chinn Bhliana a bheidh ag Coiste na dTuismitheoirí.

Cruinniú Cinn Bhliana Coiste na dTuismitheoirí:
Beidh cruinniú chinn bhliana Coiste na dTuismitheoirí ar an Déardaoin 15ú Samhain ag tosnú ag 8in. Tá fáilte roimh cách.

Scoil Nua:
Tar éis feitheamh fada, de dhá bhliain is fiche, tá an tógáil ar an scoil nua ag tosnaithe, le réamhobair ar an suíomh. Tosóidh an obair cheart ar an Luan 12ú Samhain. Is am ollmhór, speagúil é seo don scoil. Tá súil ag na tógálaithe an tógaíl a bheith críochnaithe i bhFeabhra 2020.