Cruinniú Bord Bainistíochta 16/01/2018

Cruinniú Bord Bainistíochta 16/01/2018

Fadhbanna teasa sa scoil:
Bhí an scoil ag déileáil le fadhbanna teasa a tháinig chun chinn díreach roimh an Nollag. Chuamar i dteagmháíl le C&M Delaney agus tar éis roinnt laethanta a chaitheamh ag déanamh iarracht an fhadhb a dheisiú, fuaireadar amach go raibh silleadh suntasach sa chóras áit éigin faoi urlár an fhoirgnimh tosaigh. Dá bhárr agus chun teas a choimeád sa bhfoirgneamh cúl baineadh an foirgnemah tosaigh ón gcóras.Dá bhárr sin ní bheidh aon teas sa bhfoirgneamh tosaigh ar feadh tamaill romhainn. Is fadhb í a thógfaidh am agus roinnt mhaith eisíoc chun a réiteach. Tá an Roinn Oideachais agus an KWETB curtha ar an eolas faoi. Ar mhaithe le slaínte agus sábháilteacht na daltaí agus foireann an scoile, tá an cheithre rang naíónáin á bhogadh go dtí na seomraí saor fágtha sa bhfoirgneamh cúl. Ba mhaith leis an mBord Bainistíóchta buíochas a ghabháil le gach duine ach go háirithe le foireann na scoile as ucht a bhfoighne agus comhoibriú le roinnt seachtainí anuas.

Polasaithe:
Tá an Bord Bainistíochta agus foireann na scoile ag déanamh athbhreithniú ar nósanna imeachta maidir le timpístí a tharlaíonn ar láthair na scoile, lastigh agus lasmuigh d’am scoile,faoi láthiar.

Seirbhís na Nollag:
Comhghairdeas agus buíochas le daltaí agus foireann na scoile as ucht Seirbhís na Nollag iontach a chuir ar siúl i mbliana. Bíonn a lán eagrú agus cleachtadh i gceist agus molann an Bord Bainistíochta sibh go léir. Gabhaimid buíochas le gach éinne a bhí in ann freastal ar an seirbhís, bhí an seipéal lán go barr arís i mbliana.Gabhaimid buíóchas, ach go h-áirithe le múinteoiir Siobhan a ‘deagraigh é, le Gearóidín as ucht an chlár a chur le chéíle dúinn agus  leis an tAthair Dónal agus Paróiste Eaglais Naomh Pádraig as ucht séipéal Naomh Pádraig a chur ar fáil dúinn arí i mbliana.

Cuairt Daidí na Nollag:
Thug Daidí na Nollag cuairt ar an scoil ar an Luan 18ú Nollaig agus bhí na daltaí ar bís. Gabhaimid buíochas mór le Daidí na Nollag am a thógaint as a sceideal gnóthach agus cuairt a thabhairt ar an scoil agus am a thógaint dul timpeall ar na ranganna agus labhairt leis an páistí. Buíochas, freisin, le Coiste na dTuismitheoií a d’eagraigh é.