Glantóir ag Teastáil

Glantóir ag Teastáil

Glantóir ag teastáíl do Ghaelscoil Chill Mhantáín.
Páirt aimseartha 2.30in – 7.30in Luan go hAoine.
Litir iarratas, CV agus litreacha molta chuig an gCathaoirleach, Gaelscoil Chill Mhantáín,
Sean Pobalscoil na Mainistreach, Chill Mhantáín, Co. Chill Mhantáín roimh Dé Luain 3ú Iúil.
Beidh ar an iarrthóir rathúíl dul faoi phróiséis réamhscrúdú na nGardaí sula dtoghfaí iad don phost.