Cruinniú Bord Bainistíochta 14/02/17

Cruinniú Bord Bainistíochta 14/02/17

Chuir daltaí Rang a 6 an ceoldráma “Matilda” ar siúl sa halla ar an Luan 13/02/17 agus bhí sé ar fheabhas. Buíochas mór do dhaltaí rang a 6 agu múínteoirí Aislinn, Aaron, Susan agus Fiona as ucht an ullmhúcháin ar fad a dhéanamh.
Ghlac daltáí na scoile páirt i “10 ag a 10” ón   go dtí . Rinne daltaí na scoile 10 nóiméad gleacaíochta ag a deich a chlog ar feadh deich lá sa scoil. Míle buíochas do mhúinteoir Helena as ucht é a h-eagrú dúínn.
Ba mhaith leis an mBord Bainistíochta a mbuíochas a ghabháil, freisin, le múinteoir Fiona as uscht an obair atá sí ag déanamh le banna cheoil na scoile agus d’Aislinn agus Fiona as ucht an obair ar fad ar a dhéanann siad ar an gClabachán a chuir i gcló.
Tá an fhoireann agus an bhoird ag obair ar dhréacht bheartais Thurais na Gaelscoile a chur le chéíle. Béimid ag lorg smaointí ó thuismitheoirí tríd Coiste na dTuismitheoirí.
Beidh clár athbhreithnithe “Bí Sábháilte” á gcur i bhfeidhm an bhliain seo chugainn ag an Roinn Oideachais agus Scíleanna.
Tá seit Albanna nua ceannaithe ag an scoil don Choineartú. Beidh siad á h-úsáid don chéad uair i mbliana. Guímid gach rath ar dhaltaí rang a 6 agus iad ag déanamh a gCoinreartaithe ag deireadh na míosa seo.
Tá an bhord ag ceannach 11 ríomhaire gluaine nua don scoil a bheidh in úsáid ag na múinteoirí ina seomraí ranga.
Tá an pleanáil don scoil nua ag dul ar aghaidh go maith. Tá plean don gharraíodóireacht phictiúrtha ar taispeáint taobh amuigh d’oifig na scoile. Fáilte roimh cách teacht agus feachaint ar.