Cruinniú BB 17/01/17
Rinne an bhord bainistíochta athbhreithniú ar an mbeartas Clárúcháin.
Beidh lá inséirbhíse ag an bhfoireann múinteoireachta ar an Mháírt 31ú Eanáír don Churaclam Teanga Nua. Beidh an scoil dúnta ar an lá sin.
Ba mhaith leis an mbord a mbuíochas a ghabháíl leis an bhfoireann as ucht na h-oibre ar fad a rinneadar chun na ranganna ar fad a h-ullmhú do Cheolchoirm na Nollag.
Bhí cruinniú idir an bhord agus Coiste na dTuismitheoirí nua. Guímíd rath ar a gcuid oibre don bhliain agus táimid ag súil go mór le h-oibriú leo ar son leasa na ndaltaí agus na scoile.