Suirbhé Mata

Suirbhé Mata

Buíochas mór leis na tuistí agus na páistí a líon isteach na suirbhéanna Mata le déanaí. Beidh muid ag féachaint ar na torthaí agus na tuairimí ó na suirbhéanna agus ar na bealaí is fearr chun cabhrú le tuistí agus páistí chun teanga na Matamaitice trí Ghaeilge a thuiscint níos fearr.

 

Torthaí ar an Suirbhé Mata mar chuid den Fhéinmheastóireacht Scoile do Thuistí Gaelscoil Chill Mhantáin Eanáir 2016

(80% de na suirbhéanna líonta).

 

1.Dearcadh dearfach na bpáistí:
Tá – 88%
Níl – 5%
Níl a fhios agam – 5%
Ní raibh freagra – 2%

 

2.Mata a thugann an méid is mó deacrachtaí:
Uimhreas: – An méid is lu deacrachtaí
Deachúlacha:
Codáin :
Airgead:
Am :
Tomhas :
Fadhbanna scríofa :An méid is mó deacrachtaí
Táblaí :
Sonraí :

 

3. Ag imirt cluichí Mata sa bhaile ;
Ní imríonn – 1%
Is annamh – 32%
Ó am go h-am – 59%
An t-am ar fad – 6%
Ní raibh freagra – 2%

 

4. Treoir ag teastáil chun cabhrú le do pháiste:
Is dóigh – 60%
Ní dóigh – 23%
Níl a fhios agam – 15%
Ní raibh freagra – 2%

 

5. Eolas Breise : Thug 24% do na tuistí eolas breise maidir le deacrachtaí le teanga/tearmaíocht/aistriúcháin/fadhbanna scríofa/dearcadh ar Mhata.