Foirne Iománaíochta/Camógaíochta na Scoile

Foirne Iománaíochta/Camógaíochta na Scoile

Tá traenáil camógaíochta agus iománaíochta faoi lán-sheol anois. Tá na cailíní agus buachaillí ag déanamh a seacht ndícheall agus tá Múinteoir Fiona an-sásta leis an dul chun cinn atá déanta acu go dtí seo. D’éirigh leo camán Múinteoir Fiona a bhriseadh ag traenáil amháin fiú! Tá an dá fhoireann ag siúl go mór leis na comórtais ar fad atá le teacht i rith na scoilbhliana. Beidh orainn foláireamh a thabhairt chuig na scoileanna eile.