Cómóradh 1916 (Ar lean)

Cómóradh 1916 (Ar lean)

Mar chuid den chlár Comóradh Céad Bliain chun Éirí Amach 1916 a chómóradh, tá Óglaigh na hÉireann ag bronnadh brat na hÉireann agus cóip den Fhorógra ar gach scoil sa tír. Tháinig Óglaigh na hÉireann isteach go dtí ár scoil chun an bhrat agus an Forógra a bhronnadh orainn ar an Mháirt 10ú Samhain.
Rinne an scoil garda onóra do na hÓglaigh agus iad ag siúl isteach sa scoil leis an mbrat. I searmanais álainn bhronn beirt d’Óglaigh na hÉireann an bhrat agus an Fórógra don scoil. Ghlac Keisha Ní Chochláin agus Molly Nic Giolla Riabhaigh leis an mbrat agus leis an bhForógra ar son na scoile. Mhúin na hÓglaigh do na daltaí conas aire a thabhairt don bhrat agus léigh said amach an forógra in éineacht le Maitiú Harborne ó rang a sé.
Bhí an halla maisithe go hálainn ag an dá rang a trí agus bhí bratacha beaga déanta ag ranganna eile. Chríochnáíomar leis an amhráin náísiúnta “Amhráin an bhFiann” a chanadh. Beidh lá comóradh eile againn “ Lá an bhForógra” ar an 15ú Márta ina mbeidh an scoil ag crochadh an bhrat agus an Forógra sa scoil.